Terminy:
Cena 1300zł
Opcje do wyboru
nocleg w pokoju jednoosobowym (5/6.06.2023) - 400 zł
nocleg w pokoju dwuosobowym (5/6.06.2023) - 250 zł
przednocleg w pokoju jednoosobowym (4/5.06.2023) - 400 zł
przednocleg w pokoju dwuosobowym (4/5.06.2023) - 250 zł
Imię i nazwisko osoby z pokoju (w przypadku wyboru pokoju jednoosobowego proszę podać swoje dane) *
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon kontaktowy (preferowany komórkowy):
Adres e-mail kontaktowy: *
Stanowisko:
Rodzaj diety: *
Kod rabatowy:
Skąd dowiedziałeś się o kongresie:
Dane do FV
Pracodawca (Uwaga!!! Pracodawca jest Odbiorcą FV) *
Płatnik *
Nabywca FV wynika z centralizacji VATu bądź nie (jednostki niepubliczne)
Zgody

Akceptuję warunki uczestnictwa dostępne na stronie: [link do strony z warunkami uczestnictwa]*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgłaszając się na szkolenie/konferencję przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6. Dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją szkolenia/konferencji i mojego w nim/niej uczestnictwa. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jako niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli, działającej na podstawie przepisów Prawa oświatowego oraz wykonanie umowy. Potwierdzam jednocześnie, że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez VULCAN, zawartymi w Polityce prywatności.
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od VULCAN sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na otrzymywanie newslettera oraz na wykorzystywanie w celach marketingowych przez VULCAN sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.
Jeżeli mój adres e-mail stanowi dane osobowe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail w celach marketingowych przez VULCAN sp. z o.o., zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności. Mam świadomość, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne oraz że może ona być w każdej chwili wycofana.